Lippukunnan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Kuoreveden Kotkat ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Kuoreveden Kotkat ry
Verkkosivut: www.kuorevedenkotkat.net
Rekisterinpitäjä: Harri Manneri
Osoite: Viilaajantie 13, 35600 Halli
Puh: 0400 724 702
Sähköposti: harri.manneri(at)gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaava henkilö on sama kuin rekisterinpitäjä ja johon voi ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitoon tai sisältöön liittyvissä asioissa.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Leirien ja retkien ajaksi ja niiden suunnittelua varten kerätään näiden luvalla tiedot retken osallistujien erikoisruokavalioista ja sellaisista terveydentilaa koskevista tiedoista, jotka ovat välttämättömiä osallistujan turvallisuuden kannalta.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Alaikäisten jäsenten vanhempien nimet ja yhteystiedot
  • Tiedot ilmoittautumisesta leireille ja retkille sekä järjestelyihin liittyen osallistujien luvalla tiedot erikoisruokavalioista ja sellaisista terveydentilaa koskevista tiedoista, jotka ovat välttämättömiä osallistujan turvallisuuden kannalta.

Nämä tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, kun niitä ei enää tarvita.

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Kuoreveden Kotkat ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.